A magyar hidrogéngazdaság fejlesztésére 2020 áprilisában jött létre a Nemzeti Hidrogén-technológiai Platform. Több mint 70, többségében vállalati tagot számlál, de munkájában a tudományos élet képviselői, kormányzati szereplők, háttérintézmények, és egyéb szervezetek (egyesületek, klaszterek) is részt vesznek. A Platform munkájának első szakasza a hidrogéngazdaság globális fejlődési irányait, valamint a hazai kompetenciákat és lehetőségeket felvázoló Fehér Könyv megszületésével 2021 márciusában lezárult. Ezzel párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkezdte a Nemzeti Hidrogén Stratégia kidolgozását, melyet a Kormány 2021 júniusában fogadott el.

A ZKK az iparági párbeszéd fenntartásában és a stratégia végrehajtásában segítette a Platform további munkáját. 2022. júniusáig 6 workshopot szerveztünk, amelyek a stratégia végrehajtása során esetlegesen felmerülő problémák megoldásához, valamint az iparági együttműködések megerősítéséhez járultak hozzá.

Téma szakmai vezetője: dr. Kaderják Péter

A rendezvénysorozat publikus anyagai:

A Zéró Karbon Központ 2021 őszén három workshopot rendezett a hazai hidrogéngazdaság fejlesztési lehetőségeinek témájában. Az első – kapcsolódva a Nemzeti Hidrogénstratégia Zöld Kamion Programjához – a hidrogénnek a közlekedési szektorban betölthető szerepével, a második a hidrogéntechnológiák villamosenergia-rendszerbeli integrálásával, a harmadik pedig az ipari hidrogénfelhasználás bővítésével és zöldítésével foglalkozott. A három rendezvényen elhangzott előadások tartalmi összefoglalását és a főbb konklúziókat tartalmazó ZKK policy paper.

A 2021. szeptember 16-án megrendezett Zöld Kamion workshop nyilvános anyagai:

A 2021. szeptember 27-én megrendezett Hidrogéntechnológiák a villamosenergia-rendszerben workshop nyilvános anyagai:

A 2021. október 13-án megrendezett „A hidrogénfelhasználás bővítésének és zöldítésének lehetőségei az iparban” workshop nyilvános anyagai:

A ZKK 2022 tavaszán két további eseményt szervezett a hidrogéngazdaság fejlődési lehetőségeinek témájában. Az első, április 5-i eseményen Breitner Dániel, az O&GD üzletfejlesztési igazgatója mutatta be a HyStore projektet, melynek célja, hogy a hidrogént meglévő és működő vagy felhagyott földgázmezőkben tárolja. A 2022. április 5-i workshop nyilvános anyaga:

A második, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetséggel közös április 20-i rendezvény az alábbi célokat tűzte ki:

  • A „Hidrogéngazdaság kiépítését szolgáló kutatás-fejlesztés és innováció” prioritásos projekt első lépéseinek, terveinek, a célok, a várható, elvárható eredmények bemutatása;
  • A Megújuló Energiák Nemzeti laboratórium gazdaság és iparfejlesztést támogató innovációs ötleteinek, a tervezett ipari-felsőoktatási/kutatóhelyi együttműködések bemutatása;
  • Tervezett IPCEI projektek bemutatása;
  • Hidrogéntechnológiai KFI eredmények a közelmúltból; frissen közzétett vagy közlésre előkészített eredmények bemutatása.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Loading...